Nyheder

Dansk Sportsdykker Forbund 27.01.2023

44.000.000 kr. til idræt - Puljen for hverdagens fællesskaber

27.01.2023 Puljen for hverdagens fællesskaber DIF og DGI’s foreningspulje er en gave til hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. De...Læs "44.000.000 kr. til idræt - puljen for hverdagens fællesskaber"

Dansk Sportsdykker Forbund 24.01.2023

Webinar om Dykkerinstruktøruddannelsen

24.01.2023 Teknisk Udvalg inviterer til Webinar om Dykkerinstruktøruddannelsen Da sidste webinar om den nye struktur i M1 og M2 uddannelsen var en stor succe...Læs "webinar om dykkerinstruktøruddannelsen"

Dansk Sportsdykker Forbund 11.01.2023

Repræsentantskabsmøde 2023

11.01.2023 Dansk Sportsdykker Forbund foreløbig dagsorden til REPRÆSENTANTSKABSMØDE    2023 Søndag den 16. april 2023 kl. 10 i Idrættens Hus Brø...Læs "repræsentantskabsmøde 2023"

Dansk Sportsdykker Forbund 10.01.2023

Opråb til klubberne

10.01.2023 Kære Dykkerklubber Vi vil hermed gøre opmærksom på at der afholdes CMAS 1 & 2-stjernet instruktørkursus fra d. 14. - 16. april 2023. Men aller...Læs "opråb til klubberne"

Dansk Sportsdykker Forbund 22.12.2022

Nyttige information til klubber og medlemmer

22.12.2022 Kontingent til DSF for 2023 Hermed udsendt kontingentopkrævning for 2023. Info om dobbelt medlemskab af DSF - Primær- og sekundære klubmedlemmer....Læs "nyttige information til klubber og medlemmer"
Kurser

Marin Biologi Koralrev


04.02.2023
Hans Jessen Hansen
Hans Jessen Hansen
18.02.2023
Roskilde Frømandsklub, Veddelev Havn, Strandvejen 18, 4000 Roskilde
12
8
Morgenmad og Frokost
01.02.2023
https://bio.sportsdykning.dk/uddannelse/marin-biology/koralrevs-kursus/

Del 1: Teoridel og praktisk del med mikroskopering af koraller.

Registrering og velkomst, Hvad er koralrev, udbredelse, opbygning, typer.
Koraldyr, systematik, skeletopbygning.
Nældeceller, symbiotiske dinoflagellater, fødekæder.
Laboratoriearbejde, mikroskopering af koraldyr.

 
Del 2: Teoridel.

Alger, planter og invertebrater på koralrev.
Praktisk opgave med korallers placering på revet.
Koralfisk
Praktisk opgave med placering af fisk på revet.
Oplæg til hjemmeopgave.

 
Del 3: Praktisk del. Hjemmeopgave.

Hver enkelt deltager laver selv en præsentation eller rapport over selvvalgt
emne som f.eks. kan være artskendetegn, levevis, og andre informationer om udvalgte
dyr eller planter. Informationer kan f.eks. findes ved søgning på nettet eller ved
brug af egne erfaringer ved dyk på koralrev. Hjemmeopgaven kan udformes som en
rapport over observationer, eller i form af en Powerpoint-præsentation, gerne med
fotos/video og et omfang der kan præsenteres på ca. 10-15 minutter. 

 
Del 4: Teoridel, herunder deltagerenes præsentationer. 

Om koralrevets fremtid,
Deltagernes præsentationer af hjemmeopgave.
Opsamling og praktisk administration.
Evaluering
Uddeling af certifikater.


Tilmelding koster: 1,100 DKK