Udvikling i klubben

Klubber i  Dansk Sportsdykker Forbund kan få hjælp  med udviklingsarbejde af Dansk Sportsdykker Forbunds konsulent – det er gratis!

I marts 2021 ansatte vi Nicolai Kehling som udviklingskonsulent, og i den forbindelse kan klubben indgå en aftale om et klubudviklingsforløb. Formålet med et forløb er at styrke klubben inden for et eller flere områder, som klubben ønsker at udvikle sig på. Områderne kan f.eks. være:

Med et klubudviklingsforløb arbejdes der typisk strategisk inden for et eller flere områder, som man ønsker at udvikle sig med. Områderne kan f.eks. være:

  • Værdier
  • Klubstrategi
  • Rekruttering/fastholdelse af medlemmer
  • Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af instruktører
  • Frivillighed
  • Samarbejde med eksterne partnere f.eks. kommune, ungdomsskoler etc.
  • Klubmiljø – eksempelvis godt idrætsmiljø for unge
  • Sparring til fondansøgninger
  • Facilitering af workshops

Processen for et klubudviklingsforløb varierer fra klub til klub og kan tage alt fra en 1 måned og op til 2 år. Det afhænger af indhold og kontekst i forløbet.

Der lægges vægt på at det er klubbens projekt, og klubbens ønsker og behov som vi arbejder med. Klubben skal derfor forvente, at der forekommer opgaver som skal løses i perioden

Kunne din klub have interesse i et klubudviklingsforløb, så kontakt Nicolai Kehling og så tager vi en snak om mulighederne og i fællesskab laver vi en plan for processen.

Kontakt Nicolai Kehling, kehling@sportsdykning.dk tlf. 30 89 37 58