Klubudvikling

Klubber i  Dansk Sportsdykker Forbund kan få hjælp  med udviklingsarbejde af Dansk Sportsdykker Forbunds konsulent – det er gratis!

Med et klubudviklingsforløb arbejdes der typisk strategisk inden for et eller flere områder, som man ønsker at udvikle sig med. Områderne kan f.eks. være:

 • Værdier
 • Klubstrategi
 • Rekruttering/fastholdelse af medlemmer
 • Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af instruktører
 • Digitalisering
 • Kommunikation
 • Frivillighed
 • Samarbejde med andre klubber eller eksterne partnere f.eks. kommune, ungdomsskoler etc.
 • Klubmiljø – eksempelvis godt idrætsmiljø for unge
 • Sparring til fondansøgninger
 • Facilitering af workshops
 • Involvere udvalg i DSF

Processen for et klubudviklingsforløb varierer fra klub til klub og kan tage alt fra en enkelt gang, et par måneder eller 1-3 år. Det afhænger af indhold og kontekst i forløbet.

Der lægges vægt på at det er klubbens projekt, og klubbens ønsker og behov som vi arbejder med. Klubben skal derfor forvente, at der forekommer opgaver som skal løses i perioden

Kunne din klub have interesse i et klubudviklingsforløb, så kontakt Nicolai Kehling og så tager vi en snak om mulighederne og i fællesskab laver vi en plan for processen.

//Nicolai Kehling, kehling@sportsdykning.dk tlf. 30 89 37 58