Bestyrelsen

Dansk Sportsdykker Forbund bestyrelse, er valgt for en 2 årlig periode. Nedefor kan du se bestyrelsen og hvilke udvalg/områder det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for.

Referat bestyrelsesmøder – Dansk Sportsdykker Forbund (sportsdykning.dk)

Årstal viser hvornår vedkommende er valgt og på valg igen.

Formand – 2024 / 2026
Jesper Risløv
T: 40 33 50 28
E: formand@sportsdykning.dk
Ansvarlig for: Klubber, CMAS, CMAS EU, DIF, EUF, Appeludvalg, Redaktionen og Administrationen
 
Næstformand 2023 / 2025
Carl E. Tronhjem
T: 29 25 66 97
E: naestformand@sportsdykning.dk
Ansvarlig for: Teknisk Udvalg
 
Økonomiansvarlig 2023 / 2025
Jens Næsted Nielsen
T: 40 54 10 52
E: jens.naested@sportsdykning.dk
Ansvarlig for: Materiale og Biologiudvalget
 
Bestyrelsesmedlem 1 2024 / 2026
Ninna Katrine Sanden
T:
E: ninna.sanden@sportsdykning.dk
Ansvarlig for: Special Needs Diving og Ungdomsudvalget
 
Bestyrelsesmedlem 2 2023 / 2025
Peter Dreier
T: 22 94 97 44
E: peter.dreier@sportsdykning.dk
Ansvarlig for: UV-Jagt og Foto- og Videoudvalg
 
Bestyrelsesmedlem 3 2024 / 2026
Peter Enger
T:
E: peter.enger@sportsdykning.dk
Ansvarlig for: Marinarkæologisk Udvalg og Kommunikation
 
Bestyrelsesmedlem 4 2023 / 2025
Jesper Andersen
T: 60 17 15 70
E: jesper.andersen@sportsdykning.dk
Ansvarlig for: Fridykning og UV-Rugby udvalget
 
Suppleant 2024 / 2025
Tobias Lykke Pinndal
 
Suppleant 2024 / 2025
Gitte Alsing Møller

 

Fokusområder

Bestyrelsen har valgt at nedenstående er Dansk Sportsdykker Forbunds primære fokusområde.