UNGESEMINAR D. 14/9

Invitation til UNGESEMINAR

Kære klubber

 

I inviteres hermed til UNGESEMINAR lørdag d. 14.september 2024 kl. 9-17 på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg

 

Formål:

Temaet for UNGESEMINAR er involvering, organisering og motivation af unge med henblik på at skabe fremtidens dykkerklubber.
Denne forståelse skal vi benytte for at fastholde nutidens medlemmer og i særdeleshed få flere medlemmer til fremtiden.

 

Baggrund:

De seneste mange år har vi oplevet et faldende medlemstal og i vores samtaler med klubben er unge et tema, som går igen og igen. Oplevelsen er at det er sværere i dag at motivere og fastholde unge end tidligere.

 

Deltagelse:

Alle klubber, der er medlem i Dansk Sportsdykker Forbund, er inviteret og har som udgangspunkt lov til at deltage med 1 repræsentant, da der er en deltagebegrænsning på 100 personer.

Prisen pr. deltager er symbolske 200 kr.

 

 

40 pladser reserveret til unge (Under 30 år)

Da seminaret tager udgangspunkt i unge, er det en prioritet at denne målgruppe er repræsenteret. Derfor har vi forhåndsreserveret 40 pladser til unge under 30 år. Det er tilladt at en klubrepræsentant og en ung repræsenterer den samme klub.

 

For unge under 30 år er det gratis at deltage (For de første 40 deltagere)

 

Tilmelding:

Tilmelding foregår via Tailor. Du bedes være opmærksom på at tilmelde dig den korrekte aldersgruppe.

Af hensyn til bestilling af lokale, mad m.v. er der tilmeldingsfrist d. 4/8 2024.

 

 

Facilitering:

Til at hjælpe os med at blive klogere på emnet har vi inviteret flere førende eksperter på området til at deltage på UNGESEMINARET. Vi er glade for at kunne byde velkommen til:

  • Søren Østergaard, Ph.d., leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. I dag er Søren en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre
  • Det Danske Spejderkorps (DDS). DDS er Danmarks største børne- og ungeorganisation med ca. 37.000 medlemmer og 7.000 frivillige. DDS vil føre os ind i hvordan de arbejder med unge og deres ungesyn samt hvordan vi dykkerklubber med fordel kan gribe det an i fremtiden.
  • Liselotte Byrnak, Fagkonsulent for Børn- og Unge, Danmarks Idrætsforbund (DIF). DIF har i 2023 implementeret et nyt børn- og ungesyn. Liselotte vil fortælle hvad det konkret betyder og hvordan DIF’s ungesyn kan bruges af jer i hverdagen.
  • Nicolai Kehling, Udviklingskonsulent, DSF. Nicolai er forbundets egen konsulent. Han har flere års erfaring i arbejdet med frivillige og uddannet proceskonsulent. Nicolai vil stå for faciliteringen af selve dagen og sørge for at vi arbejder praktisk med den faglige viden vi får.

 

Vi tager forbehold for at ændringer kan forekomme.

Program for dagen*:

9.00 – 9.10 Velkommen
9.15 -10.15 Faglige oplæg v. Søren Østergaard og DDS
10.15 – 10.30 Kort optankning af kaffe m.v.
10.30 – 11.00 Opsamling og spørgsmål til Søren og Morten
11.00 – 12.00 Workshop 1, Nicolai Kehling, DSF
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.15 DIF’s børne- og ungesyn v. Liselotte Byrnak
13.15 – 14.15 Workshop 2, Nicolai Kehling, DSF
14.15 – 14.45 Muligheder og aktiviteter for unge i Dansk Sportsdykker Forbund, Udvalgene i DSF
14.45 – 15.00 Pause og kage
15.00 – 16.00 Workshop 3, Nicolai Kehling
16.00 – 16.10 Pause
16.10 – 16.55 Fremtiden, hvad så nu?, Nicolai Kehling
16.55 – 17.00 Tak for i dag

 

*Programmet som vi forventer det tager sig ud. I takt med vi nærmer os seminardagen vil vi være skarpere på emner på workshop og kommunikere dette ud til jer.
Der kan forekomme ændringer i programmet

 

 

Sted:

Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

NB!

Når tilmeldingsfristen 4/8 er overskredet, er tilmeldingen bindende. Ved udeblivelse opkræves klubben prisen for ophold og forplejning.

Spørgsmål:

Hvis der er nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Nicolai, Udviklingskonsulent, på 3089 3758 eller på nicolai.kehling@sportsdykning.dk