Organisationen

DSF

Dansk Sportsdykker Forbund (DSF i daglig tale) blev stiftet 30. maj 1965.  Siden 1965 er forbundet vokset til i dag at have omkring 7000 medlemmer fordelt i ca. 130 dykkerklubber.

Alle dykkere kan blive medlem af DSF. Du bliver automatisk medlem, når du indmelder dig i en klub som er medlem under DSF.
DSF stiller ingen krav til hverken dykkercertifikat, niveau eller organisation eller om man i det hele taget er certificeret dykker.

DSF er organiseret som illustreret nedenfor:

 

 

Repræsentantskabet

Forbundets øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet er klubbernes medlemmer og det er dem som vælger bestyrelsen i DSF. Repræsentanterne vælger ligeledes medlemmer til appeludvalget. Appeludvalget er medlemmernes klageinstans i DSF.

Hvert år (omkring april) afholdes der repræsentantskabsmøde. De faste punkter på dagsordenen er formandens beretning, valg til bestyrelse, årsregnskab og budget for kommende år. Det er muligt for medlemmer af repræsentantskabet at tilføje punkter til dagsordenen.

Du finder referat fra tidligere repræsentantskabsmøder her

Bestyrelsen

DSF bestyrelse består af en Formand, Næstformand, Økonomiansvarlig, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges ind i bestyrelses for en 2-årig periode, suppleanter er på valg hvert år.

Alle bestyrelsesmedlemmer har et eller flere udvalg, som de er kontaktpersoner for.

Du kan finde en liste over bestyrelsens medlemmer her
Og her kan du finde alle referater fra tidligere bestyrelsesmøder

Udvalg

DSF har 11 aktivitetsudvalg, hvoraf 8 er aktive. Alle udvalg har deres egen formand, kasserer og medlemmer og de er ansvarlige for deres eget specielle område.

Du kan finde alle vores aktive udvalg her

Sekretariat

Sekretariat- og økonomifunktioner for Dansk Sportsdykker Forbund varetages af IKC (Idrættens Kompetencecenter)

Forbundets sekretariat findes i Idrættens Hus i Brøndby.

Ønsker du at kontakte forbundets sekretariat, så kan du finde kontaktoplysninger her

 

Eksterne samarbejdspartnere

I Dansk Sportsdykker Forbund samarbejder vi med en lang række af eksterne partnere. Det gælder alt fra store internationale organisationer, kommuner, museer, interesseorganisationer, lokalforeninger, kommercielle partnere m.v.

Har du forslag eller ønsker du at samarbejde med DSF, så kontakt os venligst på nicolai.kehling@sportsdykning.dk eller formand@sportsdykning.dk

Nedenfor ses eksempler på nogle af vores partnere:

DIF

DSF er som specialforbund medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF).
DIF varetager bl.a. DSFs interesser overfor Danske Spil og Kulturministeriet. Dertil stiller DIF konsulenter, forsikringer og økonomiske tilskud til rådighed for DSF. I 2022 er vi bl.a. blevet bevilliget 151.000 kr. til at modernisere vores instruktøruddannelser.

EUF

DSF er medlem af European Underwater Federation (EUF), som er en europæisk sammenslutning af kommercielle såvel som ikke kommercielle dykkerorganisationer. Læs mere her.

CMAS

DSF er medlem af CMAS. Læs mere her

CMAS Europe

DSF er medlem af CMAS Europe. Læs mere her.

Skandinaviske partnerskab

DSF samarbejder med de nordiske lande Norge, Sverige og Finland omkring udvikling af uddannelsesmaterialer, politik og sportsarrangementer.

logo-CMAS  logo-EUF  logo-DIF