Medicinsk/Lægefagligt udvalg

Velkommen til Dansk Sportsdykker Forbunds medicinske udvalg.

Siden indeholder en række anbefalinger om dykning i forbindelse med sygdom.

Udvalget består af:

  • Overlæge, Mogens Tangø, Flyvemedicin-CPH, speciallæge i intern medicin & kardiologi, autoriseret dykkerlæge,
  • Overlæge, Jesper Yde, Flyvemedicin-CPH, speciallæge i øre-, næse- og hals-sygdomme,
  • Konsulent, fhv. overlæge ved Trykkammeret Rigshospitalet, Erik Christian Jansen, Dr. Med., speciallæge i anæstesi & intensiv terapi, autoriseret dykkerlæge og EDTC-certificeret læge i dykke- og hyperbar medicin,
  • Overlæge, Ole Nyvad, Sydvestjysk Sygehus hjertemedicinske klinik, speciallæge i intern medicin & kardiologi, autoriseret dykkerlæge, og
  • Overlæge, Thomas Kjeld, Sydvestjysk Sygehus hjertemedicinske klinik, speciallæge i intern medicin: kardiologi, søfartslæge.

Anbefalingerne på siden er baseret på www.ukdmc.org og videnskabelige artikler søgt på https://www.pubmed.gov/samt https://www.uhms.org/

Det tilstræbes at hjemmesiden og skemaerne opdateres årligt.

Udvalgets virksomhed er baseret på frivilligt virke og udvalgets anbefalinger er vejledende.
Udvalget kan ikke bruges til second opinion for hverken læger eller dykkere.

 

Helbredserklæringer

Særligt for dykkere under 14 år

Bilag til helbredserklæring for dykkere under 14:

 

Helbredstilstande

Generelt

Hjerte- og karsygdomme:

 

Neurologiske (hjerne- og nerve-) sygdomme:

Lungesygdomme

  • COVID-19: Dykkere som har været indlagt med en aktuel positiv Coronavirus-19 test (og i særdeleshed hvis der er anvendt intensiv behandling / respirator) bør, når infektionen er overstået, henvises til kardiologisk undersøgelse med ekkokardiografi, lungefunktionsundersøgelse og CT-scanning, med henblik på yderligere vejledning. Dykkere som har haft en positiv Coronavirus-19 test uden ledsagende sygdom, anbefales ingen yderligere undersøgelse. Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7755459/

COVID-19: dykkere, som har positiv test bør ikke dykke i den følgende måned. Dykkere, som har haft COVID med symptomer – men ikke været indlagt – bør vente i 3 måneder, ses af dykkerkyndig læge før dykning genoptages. Dykkere, som har været sygehusindlagt på grund af COVID bør nøje gennemgås af dykkerkyndig lægeEnglish-EUBS-ECHM-position-on-diving-and-COVID-19-21st-May-2020.pdf

  • Dykkere med lungesygdom og som er uden symptomer under fysisk anstrengelse samt har normal lungefunktion kan dykke uden yderligere undersøgelser.
  • Astma: tidligere astma (f.eks. børneastma) med flere års anfalds-frihed uden brug af medicin skal der gennemføres spirometri. Hvis denne er normal, kan ansøgeren accepteres til fritidsdykning. Der er ikke behov for provokationstest. I alle andre tilfælde henvises til Dykning og lungesygdom – DLS | Dansk Lungemedicinsk Selskab

 

Dykkere med lungecyster, Cystisk fibrose, interstitiel lungesygdom,akiv tuberkulose og bronkiektasier har øget risiko for lungeskade ifm dykning, og bør derfor ikke dykke. Kilder: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30442511/ og http://www.ukdmc.org/medical-conditions/asthma/ og

og https://lungemedicin.dk/dykning-og-lungesygdom/ og http://www.ukdmc.org/medical-conditions/pneumothorax/

 

Psykiatri/Sindslidelser:

Hormonsygdomme:

 

Udarbejdet af Thomas Kjeld november 2021.

Godkendt af udvalget december 2021