Information vedr. databetahandleraftale og medlemsysstemet

DSF har noteret sig, at der eksisterer forskellige fortolkninger og misforståelser om, hvornår man skal benytte databehandleraftaler – særligt i forbindelse med medlemssystemet. DSF har rådført sig med jurister fra DIF og fået følgende meddelelse, som vi arbejder ud fra:

Hvis en dataansvarlig overlader sin databehandling til en fremmed operatør i henhold til en serviceydelse herom, skal der laves en databehandleraftaler. Så hvis klubberne har pålagt jer at databehandle for klubberne, foreligger der et databehandler-forhold, ellers ikke.

I jeres tilfælde behandler I ikke data for klubberne, for at klubberne kan efterleve deresopgaver og formål i forhold til klubmedlemmerne. I behandler data om klubmedlemmer til jeres egneforbundsbestemte opgaver og formål (f.eks. udsendelse af forbundsbladet og tilmelding til forsikringsordning). Dette gør jer på ingen måde til databehandler for klubberne, for databehandlingen vedrører ikke deres opgaver, men jeres forbundsopgaver. Det er ligegyldigt, hvor de pågældende data kommer fra – fra personen selv, fra hans kone, fra hans klub eller fra hans læge. Når den dataansvarlige behandler oplysningerne til egne behandlingsformål, er der tale om et hele almindeligt datasvar.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så kontakt os gerne.