Forsikringer i DSF

Dansk Sportsdykker Forbund har 2 kollektive forsikringer. Forsikringerne gælder for alle medlemmer af Dansk Sports Dykkerforbund.

Forsikringerne er:

  1. Idrættens forsikringer (DIFs kollektive forsikring)
  2. DSFs kollektive search and rescue (SAR) forsikring

Du kan læse mere om de to forsikringer nedenunder

 

DSFs kollektive Search and Rescue

Gennem Baltic Finance har Dansk Sportsdykker Forbund tegnet en særlig forsikring. Forsikringen dækker alle medlemmer – uanset alder – og gælder uanset om du rejser som enkeltperson eller med/for din klub eller i forbundsregi (f.eks. landshold).

Forsikringen dækker bl.a.

  • Redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark
    • Forsikringen dækker redning, eftersøgning, ophentning, transport og trykkammerbehandling
  • Transport til behandlingssted og hjemtransport i hele verden uden for Danmark
  • Dødsfaldsdækning ved dykkerulykke
  • Tandskadedækning / Sportsaktiviteter

Har du behov for at gøre brug af forsikringen, skal du ringe til MS Amlin Help Service på telefon +45 70230174 (Bemærk, at de svarer på engelsk og at vi er forsikret som Danish Underwater Federation)

For uddybende beskrivelse af forsikringen inklusive forsikringssummer, så klik på nedenstående link:

Dansk: M-DK-DYK-18-10-16

Engelsk: M-EN-DIVER-18-10-17

 

IDRÆTTENS FORSIKRINGER (DIFs Kollektive forsikring)

Idrættens forsikringer består af 5 forskellige områder

Forsikringerne dækker kun når der er tale om klub- eller forbundsture.
For uddybende information om de forskellige forsikringsområder i Idrættens Forsikringer henviser vi til ovenstående hjemmeside. Her står den nyeste og relevante information, som du har behov for.