Referat for Repræsentantskabsmøde 2024

Du finder referatet her.

 

Repræsentantskabsmøde 2024

Søndag d. 14/4 afholdte vi årets repræsentantskabsmøde i Dansk Sportsdykker Forbund.

Helt overordnet var det et rigtig godt møde, hvor vigtige emner blev diskuteret og belyst, nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt og forbundets regnskab og budget blev gennemgået. Derudover er repræsentantskabsmødet altid en god anledning til at netværke og danne fællesskaber på tværs af klubber.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning bliver som altid udsendt på forhånd og derfor valgte formanden i år at gribe beretningen lidt anderledes an. I stedet for at gengive beretningen valgte han i stedet at uddybe forbundets strategiske tanker og handlingsplaner fremadrettet. Det var altså en mere fremadskuende tale vi så fra formanden i år.

DSF 2.0, udfordringer og initiativer

Indledningsvist adresserede formanden de udfordringer klubberne og forbundet typisk møder. Her snakker vi bl.a. medlemsfald, mangel på frivillig arbejdskraft, en anderledes frivillighed end tidligere, tordenskjolds soldater brænder ud m.v.

Dette går på tværs af både klubber og forbund – og ikke kun inden for dykning!

 

“Vi ønsker et stærkere, bedre optimeret, mere nærværende og relevant forbund”

 

Det vil vi selvfølgelig gerne ændre på og hjælpe klubberne. Derfor arbejder bestyrelsen med DSF 2.0. I de seneste par år Dansk Sportsdykker Forbund været i en fase, hvor man har vendt luppen indad og kigget på hvordan vi gør tingene og om vi gør dem rigtigt. Det vil der nok altid været holdninger til, men nogle af de initiativer der er sat i verden er bl.a.

 • Øget digitalisering
 • Ansættelse af udviklingskonsulent og overgang til IKC
 • Nye kræfter i udvalgene og nye udvalg nedsat
 • Opdaterede fokusområder i bestyrelsen
 • Deltagelse på bestyrelsesseminar

Ovenstående kunne uddybes i flere siders langt skriv, men kort sagt så er ønsket, at DSF 2.0 er et stærkere forbund med større sammenhængskraft og mere optimal brug af forbundets ressourcer. Og DSF er også et skarpere profileret forbund med flere medlemmer og tidssvarende tilbud på hylderne, som bl.a. er med til at gøre en forskel under overfladen i Danmark.

Æresmedlem

På årets repræsentantskabsmødet fik vi mulighed for at hædre en person med forbundets ypperste anerkendelse. Søren Petersen har nærmest altid været synonym med underfotografering i Danmark, men i 2024 er stafetten til udvalget givet videre.

Det skal dog ikke afholde hverken os eller andre fra at vise vores taknemlighed og respekt for al det arbejde Søren har lavet. Så – fuldt fortjent – kunne Søren til stående ovationer rejse sig og modtage titlen som Æresmedlem i Dansk Sportsdykker Forbund.

Endnu en gang skal der lyde en kæmpe tak til Søren for den indsats han har lagt i DSF.

Æresnåle

På mødet blev der også uddelt 3 æresnåle. Æresnålen tildeles personer der har gjort en fortjenstfuld indsats for undervandssporten i forbundet. I år gik disse til

 • Lars Blaaberg
 • Gert Petersen
 • Søren Rasmussen

Hver især har de – inden for forskellige områder – løftet en indsats, som man på ingen måde kan forvente af frivillige kræfter. Stort tak skal der lyde til jer alle.

Sportsdykkeren

På årets møde var der en god snak om Sportsdykkeren, synlighed og kommunikation generelt. Fra medlemmernes side blev der spurgt ind til digitaliseringen af sportsdykkeren, hvilket gav en god debat med argumenter for og imod og det førte videre til en god snak om kommunikationen generelt. Det var god opløftende debat, som gjorde at alle gik derfra mere oplyste end før.

Special Needs Diving

Det blev besluttet at i Dansk Sportdykker Forbund fremad vil have et udvalg med fokus på Special Needs Diving (SND).

SND er et fokusområde for bestyrelsen og et område vi vil prioritere mere fremadrettet. Udvalget består pt. af medlemmerne Søren Kahns, Kenneth Hartmeyer og Maria Bollerup. SND rummer både fysisk og psykisk handicap og udvalget ønsker at gøre det lettere for personer med et ’handicap’ at dykke og skabe et fællesskab omkring dykning.

Glæd jer til at høre mere!

Nye ansigter i bestyrelsen

Som altid var der bestyrelsesmedlemmer på valg til repræsentantskabsmøde. Og for første gang i flere år var der flere kandidater end bestyrelsesposter. Det betyder at Dansk Sportsdykker Forbunds bestyrelse fremad består af følgende medlemmer

 • Formand, Jesper Risløv
 • Næstformand, Carl Edward Tronhjem
 • Økonomiansvarlig, Jens Næsted
 • Bestyrelsesmedlem, Peter Enger
 • Bestyrelsesmedlem, Peter Dreier
 • Bestyrelsesmedlem, Jesper Andersen
 • Bestyrelsesmedlem, Ninna Katrine Sanden
 • Suppleant, Gitte Alsing Møller
 • Suppleant, Tobias Pinndal

Nye medlemmer i bestyrelsen er altså Peter Enger og Ninna Katrine Sanden. Nedenfor kan du kort læse mere om de to nye medlemmer.

Peter Enger: Formand i Sønderborg Sportsdykkerklub og nyvalgt til DSF Bestyrelse. Peter har stor ekspertise inden for digialiseringsområdet og har arbejdet med det i + 20 år. Peter er lektor på universitetet og glæder sig til at bidrage med sine kompetencer inden for dette områder.

 

Ninna Katrine Sanden:  15 års erfaring med dykning, uddannet CMAS * Instruktør og tilknyttet Gentofte og Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole samt Aquarius dykkerklub i København.

Ninna brænder for at få flere til at interessere sig for sportsdykning, især børn og unge – og for at vi skal passe meget bedre på vores havmiljø i Danmark. Det er to ting, jeg gerne vil arbejde med i bestyrelsen.

Til dagligt arbejder hun i Udenrigsministeriet og er pt udsendt til Danmarks ambassade i Norge. Ninna har tidligere arbejdet med klima og miljø i et internationalt perspektiv, herunder den internationale havdagsorden.

Eventuelt

Med valget til bestyrelsen nærmede vi os også afslutningen på årets møde. Under eventuelt var der flere på talerstolen heriblandt Jens Hornemann, som er DIF kontaktperson til DSF. Jens uddelte roser til forbundet og dets klubber for det arbejde vi lægger for dagen og nævnte specifikt vores miljøindsatset, hvor vi er synlige og gør en god figur.

Derudover hørte vi spændende oplæg fra både Marinarkæologisk Udvalg og Ungdomsudvalget. De fortalte om udvalget og dets handleplaner. Glæd jer til at høre mere herfra.

Og til allersidst kom formanden med et par afsluttende kommentarer.

 

Vi vil gerne sige tak for alle der deltog i repræsentantskabsmødet. Og hvis man har spørgsmål, kommentarer, idéer eller andet, så er man altid velkommen til at kontakte os.

Hav en fantastisk dykkersæson, vi glæder os til at møde så mange som muligt i hele landet.

 

//Dansk Sportsdykker Forbund