Endelig indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Dansk Sportsdykker Forbund 2024

Hermed fremsendes den endelige indkaldelse til Dansk Sportsdykker Forbunds repræsentantskabsmøde 2024

Søndag d. 14. april 2024 kl. 10.00

På Scandic i Kolding

(Kokholm 2, 6000 Kolding)

Tilmeldingsfrist er søndag d. 7. april 2024

Tilmelding sker via Tailor 

Husk at få sendt indkaldelsen videre til klubbens delegerede

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forbundsformanden aflægger forbundsbestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab fremlægges
  4. Budget fremlægges
  5. Valg af revisorer
  6. Anmeldte sager
  7. Valg til Appeludvalget
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Eventuelt

Forplejning:

Der vil være en let morgenmad fra kl. 9.00, samt frokost senere.

Vedtægter