Veloverstået instruktørseminar

Fællesskab og gensynsglæde

Omringet af skønne omgivelser på Vingsted Konferencecenter var mere end 120 passionerede dykkerinstruktører i weekenden samlet til et inspirerende og produktivt instruktørseminar. Fra start til slut var stemningen fyldt med engagement og entusiasme, som skabte en atmosfære af god energi og positivitet.

For mange af deltagerne var der gensynsglæde med gamle kammerater og nye blev hurtigt budt velkommen. Fra de første øjeblikke var der en tydelig følelse af fællesskab og samhørighed, der dannede grobund for en frugtbar og givende dag med gode indlæg, debatter og diskussioner.

SND

På agendaen stod vigtige emner som udviklingen af fremtidige seminarer, herunder hvordan man bedst muligt kunne imødekomme instruktørernes behov og interesser. Der blev også dykket ned i SND (Special Needs Diving), hvor altid inspirerende Maria Bollerup præsenterede arbejdet med at etablere et nyt udvalg, så vi kan sikre, at dykning kan være tilgængeligt for alle, uanset deres fysiske eller mentale udfordringer.

Strategiarbejde

Dansk Sportsdykker Forbund indgår hvert 4. år en strategiaftale med DIF som sikrer os en økonomisk ramme. Vores udviklingskonsulent, Nicolai Kehling, faciliterede en proces/idékonkurrence, hvor instruktørerne udvekslede idéer med henblik på at finde de vigtigste styrker, svagheder, muligheder og trusler. Denne proces blev præget af nysgerrighed og kreativitet, og der kom rigtig mange gode ideer og initiativer. Vi glæder os til at følge op.

Undervejs blev der også lagt vægt på vigtigheden af instruktørsamarbejde og relationsdannelse, da det er fundamentet for et stærkt og sammenhængende dykkermiljø.

Selvfølgelig blev der også sørget for god mad og forfriskninger, der skabte mulighed for uformelle samtaler og styrkede båndene mellem deltagerne.

Vi glæder os til næste gang

Alt i alt var instruktørseminaret en stor succes, hvor faglighed, engagement, og fællesskab gik hånd i hånd og satte et solidt fundament for fremtidige dykkeroplevelser og -udvikling i Dansk Sportsdykker Forbund og specielt Teknisk Udvalg.

Alle instruktører kan finde præsentationer og materialer på SharePoint

Vi glæder os allerede til næste seminar.