Ungdomsudvikling i jeres klub

Læs og download hele dokumentet her: Ungdomsudvikling i jeres klub

Initiativprojekt

Vi har af DIF modtaget kr. 189.000 til at iværksætte et ungdomsinitiativ i forbundet. Her skal vi bl.a. arbejde mere systematisk med børn og unge (B&U) hvor vi i højere grad vil rammesætte undervisningen af børn og unge ligesom vi f.eks. gerne ser flere yngre kræfter i bl.a. udvalg og bestyrelser. Men initiativet gælder ikke kun forbundet.
I, ude i klubberne, har nemlig også mulighed for at deltage!

Bliv certificeret børne- og ungdomsklub!

Det er sjældent sjovt at lege alene og derfor henvender projektet sig i høj grad til jer ude i klubberne. Det gælder både klubber som allerede arbejder med børn & unge og det gælder klubber som gerne vil opstarte en ungdomsafdeling.

Deltagende klubber bliver certificeret børne- og ungdomsklub i Dansk Sportsdykker Forbund.

Forudsætninger for at deltage

Forudsætningerne for at blive certificeret DSF børne- og ungdomsklub er, at klubben overholder følgende:

  • Uddannelse og tilknytning af snorkelinstruktører i klubben
  • Prioritering af børn og unge afspejlet i en børnepolitik og børnestrategi samt en ansvarlig for B&U området i klubbens bestyrelse
  • Opstart af udviklingsforløb med fokus på at udfærdige og implementere B&U politik og strategi
  • Deltagelse i årlige B&U netværksmøder (3 – 5 årligt)
  • Deltagelse i ungdomsudvalgets aktiviteter

Hvad får vi som klub ud af at deltage?

Alle deltagende klubber bliver certificeret børne- og ungdomsklub. Derudover bliver man en del af det nyopstartet børn- og ungenetværk ligesom man får adgang til det nyeste undervisningsmaterialer. Yderligere vil klubben modtage diverse undervisningsredskaber der kan benyttes i undervisningen ligesom klubbens undervisere får en snorkelinstruktøruddannelse instruktører i klubben.

Og til sidst har klubben og dets medlemmer mulighed for at få besøg / deltage i inspirationsdage afholdt af forbundets udvalg.

Hvad koster det?

Det er ikke gratis at være med, forstået på den måde at vi forventer en engageret indsats fra klubbens instruktører, frivillige og deltagere. Det betyder, at vi forventer at man deltager på netværksmøder, at man deltager i uddannelsesforløb og at klubben deltager og prioriterer planlagte aktiviteter.

Derudover skal klubben og medlemmer forvente, at der kan komme en egenbetaling til deltagergebyr på aktiviteter, da økonomien i projektet desværre ikke rækker til, at vi kan dække alle udgifter. De præcise udgifter afhænger af det totale deltagerantal i projektet.

I 2023 lå deltagerprisen på sommerlejren på kr. 1200 og Silkeborgweekend kr. 300. Vi forventer, at det bliver samme niveau i år

Vi vil være med! – hvordan?

Som udgangspunkt er der et begrænset antal pladser (10 pladser). Så hvis I ønsker at deltage, så kræver det en kort motiveret ansøgning. I ansøgningen skal I beskrive. I bunden af dette dokument finder du en skabelon, som kan benyttes

  • Motivation for at deltage
  • Erfaring med ungdomsarbejde
  • Ansvarlig for projektet i klubben

Hvis ansøgerfeltet overstiger 10 klubber, udvælger de projektansvarlige 10 forskellige klubber ud fra parametre såsom lokation, erfaring med ungdomsarbejde og motivation for at engagere sig i projektet. Vi sigter efter at hele landet er repræsenteret og deltagelse fra nye såvel som erfarne ”børne- og ungdomsklubber”.

 

Der er ansøgningsfrist d. 28/1 og vi forventer at give svar senest d. 31/1. Ansøgninger skal sendes til nicolai.kehling@sportsdykning.dk

Har man spørgsmål til ovenstående, så kontakt os endelig via mail