Debatindlæg: Vi skal genskabe forbindelsen til vores danske havnatur

Vi skal genskabe forbindelsen til vores danske havnatur

Af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Sportsdykker Forbund, mfl.

Denne sommer er danskere i stort tal endnu engang valfartet til vores kyster for at nyde det skønne danske hav. Vi har kastet os i bølgerne og mærket det salte hav på egen krop og forbindelsen til naturen. Vi har svømmet, sejlet og fisket i havet og har slentret langs stranden og skuet ud til horisonten, hvor himmel og hav mødes. Kærligheden til havet er stor hos rigtig mange danskere. Uanset hvor vi bor, er der kort til havet, der gennem århundreder har været en central del af vores fælles identitet, som vi glade synger om og er stolte af.

Men vi er ved at tabe forbindelsen til vores danske hav og dermed til noget vigtigt i os selv. For under den smukke og glitrende overflade, ser det rigtig slemt ud mange steder. 70 timers undervandsoptagelser viste én fisk på en livløs havbund. Vores ikoniske torsk er næsten forsvundet fra de danske kyster og indre farvande. I stedet spreder et tykt lag af kvælende alger sig nu langs vores kyster, fordi der er alt for mange næringsstoffer i havet. Algerne kaldes fedtemøg, og når de dør kommer et dræbende iltsvind, der rammer større og større dele af det danske hav.

Vores fælles hav er i dyb krise, og den krise bør de danske politikere handle på i langt højere grad, end de har gjort hidtil. Havet og havnaturen er alt for vigtig for Danmark og danskerne til fortsat at blive nedprioriteret og dårligt behandlet, som det er sket de seneste mange år. Selvom vi ikke umiddelbart kan se det, så er situationen under havoverfladen alvorlig, og den forværres år for år med stadig færre fisk og mere og mere algeplumret og iltfattigt vand.

Derfor er temaet for dette års Naturens Uge livet under overfladen. Naturens Uge er en årlig markering, hvor vi sammen inspirerer danskerne til at komme ud i naturen. Over 200.000 var med sidste år, og i år trækker danskerne i vaders og finder undervandskikkerten frem for at blive klogere på livet under overfladen ved de danske kyster. Når vi bruger naturen, bliver vi også bedre til at passe på den, så vi sammen kan hjælpe det danske hav tilbage i balance. Men vi kan ikke gøre det alene.

Regeringen og Folketingets partier bør stoppe ulykken nu – og hurtigt træffe beslutninger, der reelt kan genoprette den havnatur, der allerede er forsvundet fra det danske hav – og effektivt beskytte den havnatur, vi stadig har. Det betyder ifølge forskerne, at udledningen af næringsstoffer skal reduceres kraftigt og det skadelige bundslæbende fiskeri skal begrænses. Og så skal vi give de mange marine levesteder, som er forsvundet, tilbage til havets dyr og planter ved aktivt at etablere stenrev, muslingebanker og ålegræsenge.

Vi skal stoppe med at se havet som en uudtømmelig ressource, vi bare kan tage fra uden at give tilbage. For sådan forholder det sig ikke, viser den krise som vores fiskebestande og dermed fiskeri befinder sig i. Politikerne bør værne om det, vi alle elsker og værdsætter ved det danske hav, og som vi risikerer at miste, hvis vi fortsætter som hidtil. Det dyrebare i at få en fisk på krogen eller friskfanget på sin tallerken. Det værdifulde i at bade, svømme eller sejle i rent vand der sprudler af liv. Og muligheden for at dykke ned under overfladen og opleve en levende havbund med bølgende tangplanter, stimer af fisk og et kriblende liv af bunddyr.

Sammen repræsenterer vi organisationer med tusindvis af danskere, som finder ro, glæde og spænding gennem aktiviteter ved og i havet og som ønsker, at vi passer bedre på det. Så vi også i fremtiden kan få gode oplevelser med vores danske hav og bevare forbindelsen til det.