Medicinsk/Lægefagligt udvalg

Velkommen til Dansk Sportsdykker Forbunds medicinske udvalgs hjemmeside.

Siden indeholder en række anbefalinger om dykning i forbindelse med sygdom.

Udvalget består af:

  • Overlæge, Mogens Tangø, Flyvemedicin-CPH, speciallæge i intern medicin & kardiologi, autoriseret dykkerlæge,
  • Overlæge, Jesper Yde, Flyvemedicin-CPH, speciallæge i øre-, næse- og hals-sygdomme,
  • Konsulent, fhv. overlæge ved Trykkammeret Rigshospitalet, Erik Christian Jansen, Dr. Med., speciallæge i anæstesi & intensiv terapi, autoriseret dykkerlæge og EDTC-certificeret læge i hyperbar medicin,
  • Overlæge, Ole Nyvad, Sydvestjysk Sygehus hjertemedicinske klinik, speciallæge i intern medicin & kardiologi, autoriseret dykkerlæge, og
  • Overlæge, Thomas Kjeld, Sydvestjysk Sygehus hjertemedicinske klinik, speciallæge i intern medicin: kardiologi, søfartslæge.

Anbefalingerne på siden er baseret på www.ukdmc.org og www.diversalertnetwork.org og er grundlag for de aktuelle skemaer til helbredsundersøgelse i forbindelse med sportsdykning, herunder også fridykning.

Det tilstræbes at hjemmesiden og skemaerne opdateres årligt.

Udvalgets virksomhed er baseret på frivilligt virke.

Udvalgets anbefalinger er vejledende, og er ikke i sig selv et tilstrækkeligt grundlag til at afgøre hvorvidt det er sikkert for den enkelte at dykke, uanset arten.  Det er derfor en forudsætning for anvendelsen, at anbefalingerne ikke kan anvendes ved strafforfølgelse mod de enkelte forfattere eller udvalget som helhed

Udvalget kan ikke bruges til second opinion for hverken læger eller dykkere.

 

LINKS TIL HELBREDS-ERKLÆRINGER

Dykkere 14+:

Helbredserklæring – Klik her

Dykkere under 14 år:

https://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/sites/10/2015/03/Hebrredsattest-2015.pdf

Bilag til helbredserklæring for dykkere under 14:

https://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/sites/10/2014/02/Anmodning-om-besoeg-af-julem-2.pdf

Helbredstilstande:

Generelt

 

Hjerte- og karsygdomme:

 

 

Neurologiske (hjerne- og nerve-) sygdomme:

Lungesygdomme

  • COVID-19: Dykkere som har været indlagt med en aktuel positiv Coronavirus-19 test (og i særdeleshed hvis der er anvendt intensiv behandling / respirator) bør, når infektionen er overstået, henvises til kardiologisk undersøgelse med ekkokardiografi, lungefunktionsundersøgelse og CT-scanning, med henblik på yderligere vejledning. Dykkere som har haft en positiv Coronavirus-19 test uden ledsagende sygdom, anbefales ingen yderligere undersøgelse. Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7755459/

 

  • Dykkere med lungesygdom og som er uden symptomer under fysisk anstrengelse samt har normal lungefunktion kan dykke uden yderligere undersøgelser.

 

Dykkere med lungecyster, Cystisk fibrose, interstitiel lungesygdom,akiv tuberkulose og bronkiektasier har øget risiko for lungeskade ifm dykning, og bør derfor ikke dykke. Kilder: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30442511/ og http://www.ukdmc.org/medical-conditions/asthma/ og http://www.alertdiver.com/Asthma_and_Scuba_Diving

og Dykning og lungesygdom (lungemedicin.dk) /fagligt/43-dykning-og-lungesygdom.html oghttp://www.ukdmc.org/medical-conditions/pneumothorax/ og http://www.alertdiver.com/Spontaneous_Pneumothorax

 

Psykiatri/Sindslidelser:

Hormonsygdomme:

 

Udarbejdet af Thomas Kjeld juni 2021. Godkendt af det Lægefaglige Udvalg i DSF