CMAS

Dansk Sportsdykker Forbund er medlem af verdensdykkerforbundet CMAS. CMAS står for Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques eller på engelsk World Confederation of Underwater Activities. CMAS blev stiftet I 1959 i Monaco og har idag mere end 180 forbund i mere end 100 medlemslande. CMAS har hovedkontor i Rom.

CMAS er medlem af: Internationale Olympic Committe (IOC), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), The World Conservations Union (IUCN), Internationa world games accociation (IWGA) m.fl.

CMAS inddeler aktiviteterne i 3 hovedområder:

  • Sport
    • Under sportsudvalget finder man f.eks. finnesvømning, fridykning, UV-Rygby, UV-jagt m.fl.
  • Teknisk
    • Teknisk udvalg har med udvikling af standarder og uddannelser, dykkersikkerhed m.m.
  • Videnskabelig
    • Her er fokus områderne bl.a. arkæologi, UV-biologi o.s.v.

CMAS er yderligere opdelt i 5 regionale zoner, hvor vi hører under CMAS Europa. CMAS Europa arrangerer f.eks. Europæiske mesterskaber i diverse sportsgrene. CMAS afholder verdensmesterskaberne. Da CMAS er medlem af IOC er alle vores sportsstævner underlagt de internationale doping kontrol regler.

CMAS øverste myndighed er det årlige repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet vælger så en bestyrelse hvert 4. år. Dansk Sportsdykker Forbund har en lang tradition for, at være repræsenteret i diverse udvalg i CMAS regi.

DSF uddanner indenfor CMAS systemet. Det gælder både dykker-, instruktør- og tekniskeuddannelser. CMAS’ internationale certifikater er godkendt i samtlige CMAS’ medlemslande og kan anvendes overalt i verden som et adgangskort til deltagelse i dykninger. Dykkeruddannelsen i Dansk Sportsdykker Forbund er opbygget og tilrettelagt trinvis på en sådan måde, at afslutningen af et trin er en forudsætning for påbegyndelse af uddannelse til næste trin – som er logisk og naturlig videreførelse af det tidligere lærte.