Udplantning af ålegræs – hjælp ønskes!

Den 17-26 juni skal der plantes ålegræs ud i Horsens Fjord – det er en del af “Kysthjælper”-projektet, som også DSF støtter op om.

Til udplantningen  mangler frivillige der kan finde ud af at dykke rundt og plante ålegræs på et par meters dybde – det kan I!
Tilmelding skal ske til Jan Karnøe (mail jankarnoe@gmail.com, mobil 2170 4913) og her er den lidt indforståede tidsplan. 
Vi håber I har lyst og tid!

Information om “Kysthjælper” – projektet

Engang fik man som regel en torsk eller to på krogen, når man kastede snøren i vandet fra strandkanten. Det vrimlede med skrubber og rødspætter på det lave kystnære vand. Og muslinger, ålegræs og blæretang gjorde de danske fjorde og kyster til et paradis med et væld af liv.

Desværre har situationen ændret sig. Havet lider. Det gisper efter vejret på grund af forurening og iltsvind, og mange steder er fisk, dyr og planter væk, da deres levesteder med tiden er forsvundet. Derfor har  Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med en række samarbejdspartnere – heriblandt os, og med støtte fra VELUX FONDEN, give havet en hjælpende hånd med projektet ”Kysthjælper”.

– Vi vil med Projekt Kysthjælper forsøge at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder. Vi ved, at der findes mange frivillige kræfter rundt om i landet, der brænder for at gøre en forskel for naturen, også naturen under vandet, men der mangler bare de rigtige muligheder. Det laver vi nu om på, så vi i fællesskab kan få skabt et bedre kystnært havmiljø, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Målet er, at vi på længere sigt får skabt de bedst mulige rammer for den marine naturgenopretning, drevet af frivillige, med fokus på udplantning af ålegræs og udlægning af mindre stenrev og muslingebanker, siger han.