Rettelser på web

Der er lavet 3 små rettelser på hjemmesiden, som gør navigationen nemmere:

– På udvalgssider, vil et klik på DSF ikon/logo/overskrift sende brugeren retur til www.sportsdykning.dk
– På udvalgssider, fremgår udvalgets navn i den grønne menu bar
– På udvalgssider, er “forside” menu knap ændret, så man altid ender på udvalgs forsiden