Organisationen

Dansk Sportsdykker Forbund (dagligt kaldt DSF) blev stiftet 30. maj 1965. Siden 1965 er forbundet vokset til i dag at have omkring 7.500 medlemmer fordelt i ca. 145 dykkerklubber.

Forbundets øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet er klubbernes medlemmer, som vælger DSF bestyrelse hvert 2. År. Repræsentanterne vælger også appeludvalget som er medlemmernes klageinstans.

DSF bestyrelse består af en Formand, Næstformand, Økonomiansvarlig, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. DSF har 11 aktivitetsudvalg der hver især har deres eget specielle ansvarsområde.

Forbundets sekretariat findes i Idrættens Hus i Brøndby.

DSF stiller ingen krav til hvilket dykkercertifikat, niveau eller organisation man har endsige om man i det hele taget er certificeret dykker.

DSF-organisation

Eksterne Samarbejdspartnere
DSF er som specialforbund medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF).

DIF varetager DSF´s interesser overfor bl.a. Danske Spil og Kulturministeriet ligesom DIF stiller konsulenter, forsikringer og økonomiske tilskud til rådighed for DSF.

DSF er medlem af European Underwater Federation (EUF), som er en europæisk sammenslutning af kommercielle såvel som ikke kommercielle dykkerorganisationer. Læs mere her.

DSF er medlem af CMAS. Læs mere her

DSF er medlem af CMAS Europe. Læs mere her.

DSF samarbejder med de nordiske lande Norge, Sverige og Finland omkring udvikling af uddannelsesmaterialer, politik og sportsarrangementer.

logo-CMAS  logo-EUF  logo-DIF