Repræsentantskabsmøde 2023

Dansk Sportsdykker Forbund foreløbig dagsorden til

REPRÆSENTANTSKABSMØDE    2023

Søndag den 16. april 2023 kl. 10 i

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

 

Hermed indkaldes forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet. Forslaget skal være forbundet i hænde senest den 14. februar 2023

Forslaget sendes til formand@sportsdykning.dk

Dagsorden er i henhold til DSF’s vedtægter med følgende stående punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab fremlægges.
  4. Budget fremlægges.
  5. Valg af
  6. Anmeldte
  7. Valg af formand for
  8. Valg til

På lige år (2024):

Formand                                              Jesper Risløv

Bestyrelsesmedlem 1                            Pia Borneland

Bestyrelsesmedlem 3                            Gitte Alsing Møller

 

På ulige år (2023):

Næstformand                                       Carl E. Tronhjem

Økonomiansvarlig                                Jens Næsted Nielsen

Bestyrelsesmedlem 2                            Jesper Andersen

Bestyrelsesmedlem 4                             Peter Dreier

Hvert år:

2 Suppleanter                                       Lukas Byca og Asger Hillerøe

 

9. Eventuelt

 

Denne foreløbige dagsorden er også sendt til klubben.

Årsrapporten 2023 sendes ud senest 30 dage før mødet.