Nyt vedr. DSF Medlemssystem

Ny URL

For at tilgå medlemssystemet bedes I fremover benytte url’en – https://tailor.sportsdykning.dk/.
Den gamle URL kan stadig tilgås, men hvis man forsøger at tilmelde sig begiveheder eller betale, så vil man modtage en fejlmelding.

App

Hvis du benytter App’en, så skal du – næste gang du bruger den – logge ud af app’en og indtaste navn, kode og server på ny. Servernavnet du skal indtaste er tailor.sportsdykning.dk

Vejledninger

Husk, at I her på hjemmesiden under ‘DSF Medlemssystem’  i toppen, kan finde vejledninger til brug af systemet

Udmeldelse af medlemmer (særlig til kasserer/klubansvarlige)

Processen for at udmelde medlemmer er ændret.
Fremadrettet skal I gøre følgende, hvis en person skal udmeldes fra jeres klub.

  1.  Find vedkommende der vil udmeldes under ‘Medlemsoversigt’
  2.  Klik på redigeringsknappen (den blå)
  3.  Find punktet ‘Klub’ og fjern herefter jeres klub
  4. Tryk opdater/gem