Ny pulje støtter foreningers nyskabende aktiviteter fra coronatiden

Realdania vil give foreninger, organisationer og andre grupper af frivillige mulighed for at genoptage, fortsætte eller videreudvikle nogle af de mange gode projekter og aktiviteter, de satte i gang i coronatiden. Derfor har de oprettet en pulje på i alt 2 mio. kr. under navnet ’De nye folkerum’.

I Videncenter for Folkeoplysning samarbejder vi med Realdania om at udbrede kendskabet til puljen, og vi tænker, at den måske kunne være relevant for en del af dem, I er i berøring med. Vi håber derfor, at I vil være med til fortælle om ’De nye folkerum’ via jeres kanaler og på den måde sørge for, at flere får mulighed for at videreføre deres gode aktiviteter.

Puljen giver op til 100.000 kroner i støtte til projekter og aktiviteter, der falder ind under fire forskellige fokusområder:

  • Kulturen i nye rammer
  • Nabofællesskaber
  • Bynær natur og grønne mødesteder
  • Fremtidens foreningsliv

Der er også en wildcard-kategori til projekter, der ikke falder ind under de fire fokusområder.

Læs mere om puljen, de forskellige temaer og bliv inspireret af eksempler fra coronatiden på www.vifo.dk/folkerum

Puljen er en del af Realdanias indsats ‘RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der har til formål at undersøge, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og finde ud af, hvordan vi kan omsætte ny viden og nye initiativer fra den periode til bedre livskvalitet i fremtiden.

 

Er det noget for jer? Realdania støtter foreninger og NGO’ers nyskabende aktiviteter fra coronatiden

Coronapandemien vendte op og ned på alting, og mange steder i landet fandt foreninger, NGO’er og andre grupper af frivillige på helt nye aktiviteter i andre rammer end de sædvanlige. Aktiviteter som det er værd enten at genoptage, fastholde eller måske endda bygge videre på, fordi de kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien.

Gennem puljen ’De nye folkerum’ giver Realdania nu mulighed for at søge op til 100.000 kr. til at videreføre jeres gode aktiviteter inden for fokusområderne kulturen i nye rammer, nabofællesskaber, bynær natur og grønne mødesteder og fremtidens foreningsliv. Der er også en wildcard-kategori til projekter og aktiviteter, der ikke falder ind under fokusområderne.

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med Realdania om at udbrede kendskabet til puljen, og I kan læse mere om puljen og muligheden for at søge støtte på www.vifo.dk/folkerum

 

Er der andet, I har brug for, skal I ikke tøve med at kontakte os!