Kunne I tænke jer at få nye medlemmer i klubben? Hjælp til rekruttering af inaktive voksne?

Dansk Sportsdykker Forbund og Bevæg dig for livet arbejder med at få flere ikke-aktive voksne tilbage til idræt og motion. Og jeres klub har nu mulighed for at deltage i et forløb, hvor vi sammen skal få flere i gang med dykning.
På baggrund af viden fra en større undersøgelse af ikke-aktive voksne, ønsker vi at arbejde målrettet for at engagere denne gruppe i foreningslivet og i jeres/din klub. Vi leder derfor efter en/flere dykkerklub(ber), som vil være med i et forløb, der har fokus på at få flere i gang med at dykke.
Projektet består bl.a. i:
  • Et forløb på enten en weekend eller nogle uger, som I afholder i klubben – målrettet ikke-aktive (forløbet udvikles i samarbejde med DSF og Bevæg dig for livet)
  • Markedsføring og rekruttering af deltagere (Bevæg dig for livet hjælper med dette og udvikler de nødvendige materialer mm)
  • Arbejde med det gode arrangement i samarbejde med Bevæg dig for livet (hvad kræver det før, under og efter arrangement) samt viden om ikke-aktives motiver og barrierer for at dyrke motion
Hvis I har lyst til at høre mere om projektet, så kontakt udviklingskonsulent i DSF, Nicolai Kehling, kehling@sportsdykning.dk / 30 89 37 58.

Der er infomøde d. 29. Marts (virtuelt) og tilmelding er påkrævet.