Forretningsministerium – Udsættelse af generalforsamling/repræsentantskabsmøde

Foråret er ofte den tid hvor vi afholder vores generalforsamlinger i klubberne og forbundet sit repræsentantskabsmøde.

Som det ser ud i Danmark lige nu er det endnu uvist hvornår vi må være samlet i et og samme rum.

DIF har lavet flg. lille vejledning omkring hvad der sker når datoen for en generalforsamling overskrides.

Med venlig hilsen Jesper

 

Hvad sker der, hvis I udsætter en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde?
Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, bør bestyrelsen handle efter følgende anbefalinger:

 1. Bestyrelsen som forretningsministerium
  Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for.

  Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne – heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

 2. Regnskab
  Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne.Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.
 3. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt
  Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes.  Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Den midlertidige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne orienteres særskilt om dette.