Dansk Sportsdykker Forbund ændrer i organisationen

Organisationsændring

Vi har i forbundet fokus på øget effektivitet og lavere omkostninger. Derfor bliver det fremadrettet Idrættens Kompetencecenter (IKC) der skal varetage forbundets kontor- og sekretariatsopgaver.

Ændringen træder i kraft fra dags dato.

 

Hvad og hvem er IKC?

IKC, er et selskab der ejes af DIF, servicerer 46 specialforbund med administrationsløsninger, økonomiløsninger samt udvikling og ledelse af udviklingskonsulenter.
IKC har gennem de seneste mange år specialiseret sig i netop dette

 

Hos IKC kan man forvente at træffe Keld Andreassen eller Emma Thrane som er dem der primært vil sidde med forbundets opgaver fremover. Keld og Emma er i fuld gang med at sætte sig ind i Dansk Sportsdykker Forbund og vores måde at gøre tingene på, men man må i starten forvente en smule længere ekspeditionstid end normalt. Vi håber I vil have forståelse for det. Send gerne jeres forespørgsler i god tid, hvis muligt.

 

Organisationsændringen betyder, at Annette Knudsen ikke længere fortsætter i Dansk Sportsdykker Forbunds administration.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Annette for mange gode år i Dansk Sportsdykker Forbund, hvor hun har varetaget et hav af forskellige opgaver og sikret at hjulene kørte rundt.

 

Kontakt

Kontaktoplysningerne til forbundet:

Mail: dsf@sportsdykning.dk
Tlf.: 62656130 

 

Spørgsmål

Har man spørgsmål til ovenstående bedes man skrive til formanden.

 

 

//Dansk Sportsdykker Forbund