Børnehjælpsdagens Julelotteri 2022

I kender formentligt til Børnehjælpsdagens landsdækkende og velgørende skrabelotteri, som giver mulighed for en rigtig god indtjening til fælleskassen.

Det er nemt at komme i gang, og der er ingen økonomisk risiko, men en chance for hyggelige timer i klubregi. Overskuddet fra lodsalget går til Børnehjælpsdagens arbejde med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Det vil sige, at man, udover at skaffe penge til egen forening, støtter en rigtig god sag.

 

Det er muligt at bestille skrabelodderne nu. Provenuet er 14 kr. pr. solgt lod, hvor salgsprisen er 30 kr. Salgsperioden er: 7. oktober til den 31. december 2022.

Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Børnehjælpsdagen direkte.