Æresnåle 2022

På repræsentantskabsmødet 2022 blev forbundets æresnål tildelt Ole Aggerholm og Morten Villadsen.

Ole Aggerholm

Ole har i Dansk Sportsdykker Forbund haft flere typer af opgaver. Lokalt har han bidraget til udviklingen af Silkeborg Frømandsklub, hvor han har siddet både som formand og bestyrelsesmedlem igennem flere år. Det har bidraget til at Silkeborg Frømandsklub igennem mange år har været en aktiv og udviklingspræget klub både indenfor flaske- og snorkeldykning.

Dertil har han også været medlem af forbundets bestyrelse og allerede dengang forsøgte han at trække forbundet ind i det mere moderne århundrede rent it-mæssigt. Stemningen og modet til ændringerne var bestyrelsen dog ikke helt klar til på det tidspunkt – men det ændrede sig!

Ole har særligt haft fokus på de udviklingsmuligheder der har ligget indenfor det IT-mæssige område, og med hans deltagelse i forbundets kommunikationsudvalg har Ole været en stor drivkraft i udformningen og design af DSF hjemmeside som den ser ud i dag. Det gælder den åbne del af hjemmesiden samt opbygningen af  intranettet og sammenhængen med E-læring.
Undervejs er Oles idéer blevet mødt af meget modstand mod for mange forandringer og ændringer, men han har kæmpet bravt og holdt fast i at det var nødvendigt for forbundets. Ole stoppede efter nogen tid i bestyrelsen men han slap ikke forbundet helt – heldigvis.

I forbindelse med indførelsen af DSF’s nye medlemssystem kom Ole tilbage og har nærmest arbejdet frivilligt 24/7 på udfærdigelse af kravspecifikation, test, implementering, tilrettelse og support. Der skulle løses en stor opgave med mange valg og beslutninger som skulle sikre udviklingen af  et system der kunne understøtte den videre fremdrift af IT og digitalisering i DSF.

Ole har samlet været et stort aktiv for både Silkeborg og DSF så derfor tildeles Ole forbundets æresnål.

 

Morten R. Villadsen

Morten R. Villadsen har igennem de sidste 20 år været – og er fortsat en kæmpe gevinst for dansk undervandsjagt. Morten ved alt om hvad der rører sig for tiden. Det være sig nye trends, ny lovgivning, nye gadgets eller nyt udstyr. Han er en gudsbenådet formidler, der altid fanger folks opmærksomhed og tager alt det tekniske ned på et plan hvor alle kan forstå det. Det er altid Morten vi henviser til, når presse eller tv henvender sig og skal vide noget om UV-Jagt.

Han er dygtig til jura og var bl.a. en af personerne bag ophævningen af UV-Jagt forbuddet i Øresund.

Ud over at være et yderst sympatisk menneske og et UV-Jagt unikum, så kæmper Morten Villadsen en brav kamp for vores fælles miljø og en grønnere fremtid.

I bestyrelsen er vi glade for at kunne uddele forbundets æresnål til Morten – stort tillykke!