Repræsentantskabsmøde 2021

18.04.2021
10:00
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Dansk Sportsdykker Forbund afholder det årlige repræsentantskabsmøde.

Deadline for forslag til repræsentantskabsmødet er den 16. marts 2021

Indkaldelsen er sendt til klubberne den 11. januar 2021

https://www.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/2021/01/2021-Indkaldelse-til-repraesentantskabsmoede..doc

Endelig dagsorden bliver udsendt til klubber og udvalg senest den 18. februar 2021