Repræsentantskabsmøde 2019

07.04.2019
10:00
Comwell Klarskovgaard a-s
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør
https://www.sportsdykning.dk/dokumenter/repraesentantskabsmoeder/

Søndag den 7. april 2019 afholder Dansk Sportsdykker Forbund det årlige repræsentantskabsmøde.

Comwell Klarskovgaard a-s

Korsør Lystskov 30

4220 Korsør

Deadline for forslag til repræsentantskabsmødet er den 6. marts 2019

Indkaldelsen er sendt til klubberne den 25. januar 2019

Dagsorden bliver udsendt til klubber og udvalg senest den 18. marts 2019

 

DSF’s vedtægter vedr. Repræsentantskabsmødet:

§ 15

Repræsentantskab

Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet. DSF’s Appeludvalgs afgø­relser kan ikke indankes til repræsentantskabet. Klubber, udvalg samt bestyrelsen kan fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet.

Forslaget skal være forsynet med formandens underskrift og bør fremsættes på officielt brev-papir.

Repræsentantskabet vælger forbundsbestyrelsen.

§ 16

Repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned. Indvarsling til det ordinære repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 60 dages varsel. Bestyrelsens beretninger og regnskabet samt budget udsendes mindst 30 dage før mødets afholdelse.

Varslingen kan ske som en ”klubudsendelse” e-mail til alle klubber. Beretninger, regnskab og budget fremlægges på DSF’s hjemmeside, og der sendes e-mail til alle klubber med link til dokumenterne, i henhold til de respektive tidsfrister.

Såfremt repræsentantskabsmødet er rettidigt og korrekt indvarslet i.h.t. lovene, er mødet lovligt og beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Sager, der ønskes behandlet, skal anmeldes skriftligt til forbundsbestyrelsen (formanden) se­nest 30 dage før mødets afholdelse.

Forslag kan fremsendes på e-mail til formanden eller kontoret.

Er forslagsstiller ikke til stede på mødet, kan det indsendte forslag ikke behandles.

§ 17

Repræsentation

Klubberne er repræsenteret i repræsentantskabet med 1 repræsentant for hver 11 aktive medlemmer, begrænset opad til tre repræsentanter.

Ved valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet er alle medlemmer tilsluttet en klub indenfor DSF stemmeberettigede.