Præsentation af fremtidens TU og den nye TU – Formand

24.05.2022
19:00
20:30
Microsoft Teams
Online møde på Teams
Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjA3NDAzM2EtMmM1Yy00MGM3LWIxMzUtOGM0ZDM4MTFiZjdh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced%22,%22Oid%22:%22f49e3e01-055c-4ea9-bc1d-089f4f10c781%22%7D

I Teknisk Udvalg har vi gennem nogen tid barslet med en ny strategi. Vi vil forsøge at skabe en mere åben struktur der inviterer alle dykkere af DSF til at bidrage til udviklingen af TU´s ansvarsområder.

I første omgang er Søren Lund blevet valgt til formand og har i samarbejde med resten af TU udarbejdet en strategi der omhandler:

  • Re-Konstituering af ansvarsområder,
  • Arbejdsformen og måden der arbejdes med opgaverne,
  • Struktureringen af underudvalg i TU med tilhørende Underudvalgsformænd.
  • Ad Hoc medlemmer tilknyttet specifikke opgaver.
  • Åben kommunikation herunder direkte kommunikation med Instruktører

På dette webinar vil TU-Formanden fremlægge strategi og vision og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

 

Du tilgår mødet HER

 

Vi glæder os til at se dig.
På vegne af Teknisk Udvalg

Søren Lund

Om Søren Lund – Ny TU – Formand

Søren startede med at dykke i 1997 i Dykkerklubben Søhesten og har siden fået erfaring indenfor stort set alle former for dykning. Søren er uddannet CMAS 2* instruktør og Normoxic Trimix instruktør.

Derudover har Søren erfaring som instruktør fra Iantd, PADI, RAID og SSI hvor det også er blevet til Level 2 Freedive instructor hos SSI.

Til daglig er Søren Paramediciner og Lægeassistent i akutberedskabet Region H og bl.a. også Førstehjælpsinstruktør.