Persondataforordning

DIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen har virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som forening kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og sikkert.

Se mere hos DIF: https://www.dif.dk/om-dif/jura