Medicinsk/Lægefagligt udvalg

Velkommen til Dansk Sportsdykker Forbunds medicinske/lægefaglige udvalgs hjemmeside.

Siden indeholder en række anbefalinger om dykning i forbindelse med sygdom.

Udvalget består af:

  • Overlæge, Mogens Tangø, Rigshospitalets flyve- og dykkermedicinske klinik, speciallæge i intern medicin & kardiologi, autoriseret dykkerlæge,
  • Overlæge, Jesper Yde, Rigshospitalets flyve- og dykkermedicinske klinik, speciallæge i øre-, næse- og hals-sygdomme, autoriseret dykkerlæge,
  • Fhv. overlæge ved Trykkammeret Rigshospitalet, Erik Christian Jansen, Dr. Med., speciallæge i anæstesi & intensiv terapi, autoriseret dykkerlæge og certificeret læge i hyperbar medicin,
  • Overlæge, Ole Nyvad, Sydvestjysk Sygehus hjertemedicinske klinik, speciallæge i intern medicin & kardiologi, autoriseret dykkerlæge, og
  • Overlæge og Søfartslæge, Thomas Kjeld, Sydvestjysk Sygehus hjertemedicinske klinik, speciallæge i intern medicin: kardiologi.

Anbefalingerne på siden er baseret på www.ukdmc.org og www.diversalertnetwork.org og er grundlag for de aktuelle skemaer til helbredsundersøgelse i forbindelse med sportsdykning, herunder også fridykning.

Det tilstræbes at hjemmesiden og skemaerne opdateres årligt.

Udvalgets virksomhed er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (Reference), og er baseret på frivilligt virke.

Udvalgets anbefalinger er vejledende, og er ikke i sig selv et tilstrækkeligt grundlag til at afgøre hvorvidt det er sikkert for den enkelte at dykke, uanset arten.  Det er derfor en forudsætning for anvendelsen, at anbefalingerne ikke kan anvendes ved strafforfølgelse mod de enkelte forfattere eller udvalget som helhed

Udvalget kan ikke bruges til second opinion for hverken læger eller dykkere.

 

Helbredstilstande:

Generelt

 

Hjerte- og karsygdomme:

 

Neurologiske (hjerne- og nerve-) sygdomme:

 

Psykiatri/Sindslidelser:

 

Hormonsygdomme: