Kollektive forsikringer

De kollektive forsikringer i Dansk Sports Dykkerforbund, dækker klubber og medlemmer uanset alder. Forsikringerne dækker kun ved dykkerulykker inkl. pool aktiviteter.

Redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark

 • Forsikringen dækker redning, eftersøgning, ophentning, transport og kammerbehandling (150.000 DKK pr. dykker)

Transport til behandlingssted og hjemtransport i hele verden uden for Danmark

 • Forsikringen dækker transport til behandlingssted og hjemtransport (150.000 DKK pr. dykker)

Dødsfaldsdækning ved dykkerulykke

 • Dødsfaldsdækning som følge af en dykkerulykke:

Voksne +18år: DKK 200.000

Børn op til 18 år: DKK 50.000

Tandskadedækning / Sportsaktiviteter

 • Forsikringen dækker tandskader i forbindelse med udøvelse af sportsaktiviteter under sportsdykning (100.000 DKK pr. dykker)

Psykologisk krisehjælp

 • Dækker alle dykkere der har været udsat for en ulykke eller ”tæt på”
 • En ulykke eller voldsom skade
 • Alvorligt ildebefindende
 • Overfald/overgreb
 • Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen)
 • Dødsfald – under udførelse af aktivitet

Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm, som har åbent døgnet rundt på telefon +45 70 26 06 70.

Ved henvendelse oplyses:
– Eget navn og adresse
– Navn og adresse på din forening, forbund eller lignende
– Navn på kontaktperson i foreningen
– Policenr. 653-603.328 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring)

 

Forenings ansvarsforsikring

 • Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil mv.
 • Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af bygninger eller grundareal, hvor aktiviteterne foregår.
 • Når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.
 • Eksempler på skader omfattet af forsikringen
  • En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer alvorligt til skade.
  • En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer alvorligt til skade.
 • Produktansvar ved udlån af dykkerudstyr
  • Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for foreningen.
  • Kompressor er kun dækket når der føres fylde- og services log.
 • Eksempler på undtagelser
  • Skade på foreningens egne ting.
  • Skade på lånte eller lejede ting/lokaler.
  • Skader på båd.