Repræsentantskabsmøde

19.04.2015
10:00
16:00
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

Forbundets vedtægter findes på hjemmesiden hvor der står om repræsentantskabsmødet.
Indkaldelse og foreløbig dagsorden sendes til klubberne senest 16.02.2015.
Årsberetningen sendes til klubberne senest 19.03.2015.
Forslag fra klubberne skal være sekretariatet i hænde senest 19.03.2015.
Endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes senest 27.03.2015.